Website realisatie

In opdracht. In samenwerking met de afdeling communicatie en externe designer inhoud ingedeeld. Na een training onderhoud CombinatieJeugdzorg geheel zelf de site. Techniek op basis van Eskion CMS (Infoland) Website: http://www.combinatiejeugdzorg.nl

Gebruikte Techniek

XML, .NET, HTML, CSS, MSSQL Server, IIS, CMS:Eskion